Család kategória bejegyzései

A darnói nemes Karácsony-alias Nagy-család története. Az Ignác-ág.

Elérkeztünk családtörténetünk utolsó fejezetéhez, az Ignác-ághoz. Ignác hetedik gyermeke Karácsony András volt 1883.11.23-án született és 1917-ben hősi halált halt az első világháborúban. Négy árva gyermeket hagyott maga után.(Ignác, Julianna, István, Erzsébet.) A darnói nemes Karácsony-alias Nagy-család története. Az Ignác-ág. bővebben…

A magyarországi piarista oktatás egyik kiemelkedő személyisége

Karácsony Incze János, piarista oktatás egyik kiemelkedő személyisége, született Darnó községben 1757. jan. 28.-án. A szülőhelyét a rendi főkönyv (rulla) a következőképpen jelölte:”In Sütt vulgo Csaló Köz Darnó=A Csaló Közi Öntvényszigeten Darnón.”

A magyarországi piarista oktatás egyik kiemelkedő személyisége bővebben…

A darnói nemes Karácsony-alias Nagy-család története – A család karizmatikus ágai, közösségi tevékenységei

Azt már az előző cikkben említettük, hogy a nemesi családok kérelmére nemesi tanúlevelet állítottak ki, ha más megyébe költöztek. Nemesi lajstromokat (névjegyzéket, összeírást) bizonyos időközönként is összeállítottak minden megyében. A lajstromokban számba vették a megyében élő összes nemest. Ilyen adataink vannak 1755-ből, 1823-ból, 1832-ből és 1840-ből. Mivel közigazgatásilag Pozsony vármegyéhez tartoztunk, ezek az összeírások Pozsonyban a megyeszékhelyen készültek. A darnói nemes Karácsony-alias Nagy-család története – A család karizmatikus ágai, közösségi tevékenységei bővebben…

A nemes Karácsony-alias Nagy család története. A hiteles családtörténeti-kép felvázolásának igaz elbeszélése

A család szétszóródása, helyi tárgyiasult emléke, tradíciói. A darnói Karácsonyok alapvető okmányát az Országos Levéltár hodosi anyagában találtam meg. Utam a Karácsonyok emlékei nyomában. A nemes Karácsony-alias Nagy család története. A hiteles családtörténeti-kép felvázolásának igaz elbeszélése bővebben…

A darnói nemes Karácsony-alias Nagy család története. A hodosi “eredetkép” összeomlása

Kincset találtam a Pozsonyi Kerületi Levéltárban és az Országos Levéltárban.A második hodosi utazásom pedig felerősítette kétkedésemet, az Országos Levéltári kutatásom meg előidézte a hodosi “eredetkép” összeomlását. A darnói nemes Karácsony-alias Nagy család története. A hodosi “eredetkép” összeomlása bővebben…

A nemes Karácsony-alias Nagy-család története ( A hodosi eredetkép)

Amíg élt apám (1984-ben halt meg) gyakran hallottam tőle, amikor a Karácsony-családról beszélgettünk, hogy a “hodosi-jelző” illeti meg nevünket, tudniillik nemzetségünk a csallóközi Hodos községből származik. A nemes Karácsony-alias Nagy-család története ( A hodosi eredetkép) bővebben…